Oktatóról

Riport Szép Ferenc oktatóval

A GYÓGYÍTÓ JÓGA

A keleti mûvészetek és gondolkodási rendszerek mindig a Csönd Mûvészetének kiteljesítését, az önmegismerés csöndjének csodáját sugallják. „Az én feladatom csak az, hogy a hallgatókat elvezessem a csönd állapotába.” - vallja Szép Ferenc jógaoktató is, akit több száz jógázni vágyó keres föl jógaóráin, jógatáborokban. A mindig segítõkész, mindenkit meghallgató „csönd-mûvelõ”, igen sok mozgásszervi megbetegedésben szenvedõt „hozott mozgásba”, igen sok lelki beteget vezetett el „a Lélek és a Létezés szívéhez”

Ön hol és hogyan kezdte el a jógát?

Gyermekkoromban egy cirkuszban láttam elõször jógagyakorlatokat. Nagyon mély és meghatározó élmény volt. Késõbb az 1970-es években Dely Károly könyvét kezembe véve ismerkedtem a gyakorlatokkal. Olyan soványnak és védtelennek láttam a jógázókat, hogy sajnáltam õket. Azt, hogy a formák mögötti finom világban milyen hatalmas erõket mozgat a jóga, ekkor még nem tudtam. Evezni jártam, súlyzókat emelgettem, hogy erõs legyek, de hamarosan kiábrándultam belõle.

1981-ben a húgommal részt vettem egy jógaórán, és azonnal megéreztem egy különös belsõ változást. Ma már tudom: ez volt a Lélek érintése, a Lélek Békéje. A szüntelenül változó, hullámzó világban megérintett valami, ami változatlan, amire lehet támaszkodni, amibõl erõt lehet meríteni.

Milyen híresebb változatai vannak a jógának, ezek milyen hatásúak?

Minden jógaút az egység fölismerésére törekszik. A legismertebbek:

A HATHA JÓGA: Különbözõ testtartások, légzõgyakorlatok, a tudatos lazítás és a meditáció útja. HA-: a Nap; -THA: a Hold.

A KARMA JÓGA: az önzetlen cselekvés útja. Tedd a jót a jóért, és ajánld föl tetteid gyümölcsét a Létezés teljességének. Így fölismerhetõvé válik, ahogy rajtunk keresztül hat egy rejtélyes intelligencia és erõ.

A BHAKTI JÓGA: a szeretõ odaadás útja. Megmagyarázhatatlan szerelemre gyulladni a Teremtés szíve iránt, és ebben az izzásban minden salak kiég az emberi természetbõl.

A DZSÁNA JÓGA: a megkülönböztetõ tudás útja. Mi az, ami folyton változó, születõ és meghaló, és mi az, ami örökkévaló és változatlan? Mi a végsõ valóság?

A RÁDZSA JÓGA: a királyi út. Meditáció. Befelé figyelve ismerd fel halhatatlan valóságod!

Miért különleges a meditativ jóga?

Az emberi létezés a különleges. A jóga ott kezdõdik, amikor az ember fölteszi a kérdést: ki vagyok én? Honnan jöttem, hová tartok? Sokszor az élet fájó eseményei kényszerítenek bennünket arra, hogy a csillogó felszín alá nézzünk, és az okokat keressük. A meditációban fölismerjük emberi életünk misztériumát. Kis életünk mögött egy hatalmas Élet, kis elménk mögött egy mindent átható Intelligencia, kis akaratunk mögött egy egyetemes Akarat, és kis erõink mögött egy mindent éltetõ és fenntartó Erõ van. Érezni kezdjük az élet szentségét még a legkisebb fûszálban is. Fölismerjük, hogy a szeretet maga a Legfelsõbb Valóság. Élõ csöppjei vagyunk ennek az elmúlhatatlan Valóságnak.

Milyen fejlõdési fokozatok vannak a jógában?

Patandzsali NYOLC lépcsõfokot határozott meg. Ez az „Astanga Jóga”.

1 JÁMA: kerülendõ dolgok: ártás, hazugság, mértéktelen élvezetek, más javainak eltulajdonítása, fölösleges gyûjtögetés, fölhalmozás;

2 NIJAMA: követendõ dolgok: tisztaság, megelégedettség, önuralom, tanulmányok, Isten iránti odaadás;

3 ÁSZANA: különbözõ testtartások;

4 PRÁNÁJÁMA: légzésszabályozás;

5 PRATJÁHÁRA: az érzékek uralása és befelé fordítása;

6 DHÁRANÁ: koncentráció;

7 DHJÁNA: meditáció;

8 SZAMÁDHI: minden kettõsség megszûnte, az EGYSÉG állapota.

Ezeken a lépcsõfokokon csak rendszeres gyakorlással lehet haladni.

Ön miért a HATHA jógát választotta oktatási módszerének?

Ezzel találkoztam elõször. Betegen élni nem jó állapot. Ezen a fizikai testen keresztül fejezzük ki magunkat, lépünk kapcsolatba a világgal. Ha ez a csodálatos „eszköz” nem mûködik kielégítõen, meg kell próbálnunk javítani az állapotán. A nyugati ember lépten-nyomon megszegi a természet törvényét, ezért beteg lesz. Sokan szeretnének újra egészségesek lenni, de megváltozni szinte senki sem akar. Márpedig önmagunk megváltoztatása nélkül nincs tartós gyógyulás.

A Hatha jóga gyakorlatai beindítják az öngyógyító folyamatokat, a lazítás kioldja a feszültségeket, a légzõgyakorlatok kitisztítják az energiavezetékeket és az elmét. Itt kezdõdik el a HATHAtós javulás. Megváltoznak a gondolatok, a szokások, tisztábban látjuk életünk eseményeit és az okokat. Amit még nem tudunk megváltoztatni, azt megtanuljuk alázattal elviselni.

Életünk szinte napról-napra változni fog: „egyszerûbben kezdünk élni és istenien gondolkodni.” /P. Yoganada/

Hogyan hiteti el az újonnan jött jógázni vágyóval, hogy a jóga nem egyfajta testkultúra-divatirányzat, hanem önépítõ, önfejlesztõ és egészség-megõrzõ rendszer?

Senkivel sem tudjuk elhitetni, hogy a tökéletesség már eleve a birtokában van. Meg kell tapasztalnia. Csodálatos eszköz áll rendelkezésünkre: az emberi elme. Csak az irányát kell megfordítanunk! Ha az elme befelé fordul, és önmagát, mûködését kezdi vizsgálni, azonnal elkezdõdnek a jóga szellemi tapasztalatai. Önismeret, önfegyelem és képesség a változásra. Amikor, kellõ gyakorlás után az elménket sikerül teljesen lecsendesíteni, megtapasztalhatjuk igazi természetünket, alapvetõ egységünket a Létezés egészével. Egyszerûnek lenni látszólag nagyon nehéz. Nem tudjuk megtenni, mert az nem „tevés”, hanem „levés”. Ezt tanítják nekünk a jóga mesterei.

Van-e országos hálózat, van-e együttmûködési szervezet? Ha igen, ez milyen lehetõséget kínál?

Természetesen létezik sok jóga szervezet, egyesület és társaság országos szinten is. A Magyar Jóga Társaság 1999-ben alakult. Terveink közt szerepel a jóga tágabb körben való megismertetése elõadások, cikkek keretében. A nyári táborokban megpróbálunk visszatérni a természetes életmódhoz, és megtapasztalni annak jótékony hatását.

Az Ön óráin valami csöndes átváltozással teljesség-emberré válik a résztvevõ.

Ezt hogyan éri el?

Az én feladatom csak az, hogy a hallgatókat elvezessem a csönd állapotába. Ez a csönd teret enged a mindenség lelkének. A Lélek érintését a Béke szó fejezi ki a legtalálóbban. Nem öröm és nem fájdalom, a Létezés bennünk és rajtunk keresztül megnyilvánuló tudata. Kristálytiszta tudatosság. A jóga ezt a teremtést Isten szent játékának nevezi. Ezt azonban csak akkor értjük meg, ha már a Lélek szemével kezdünk látni. A különleges csönd és béke egyre közelebb hoz bennünket a létezés szívéhez, és teljesebb életet élünk.

2003. szeptember 10.

A riportot Polgár Julianna készítette